Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 69 w Kolnie, tel.: 86 278 13 34, adres e-mail: pcpr@powiatkolno.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie jest Pani Magdalena Banach,  e-mail: iod.pcpr@powiatkolno.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie udzielania świadczeń na podstawie art. 6   ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane udostępniane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, wynikających z przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w granicach określonych przepisami prawa;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2;

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

                                                                                          Krzysztof Sobiewski

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kolnie

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny