Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500 +

Utworzono dnia 05.01.2022

INFORMACJA DLA OSÓB

SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ

Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500 +

  1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z       2020 r. poz. 821 z późn.zm.) zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w  Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+)  jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 9 ww. Ustawy).
  3. Decyzje, na mocy których zostało przyznane Państwu prawo do dodatku wychowawczego,  o którym mowa w art. 80 ust. 1a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednak nie później niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. Ustawy). Oznacza to, iż tylko do dnia 31 maja 2022 r. PCPR w Kolnie wypłacał będzie dodatek  przyznany Państwu na mocy wydanych decyzji administracyjnych.  
  4. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
  5. Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych . Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzina zastępcza załącza zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
  6. Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy
    tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
  7. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
  8. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.

  Tadeusz Klama

Starosta Kolneński

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 145

W poprzednim tygodniu: 170

W tym miesiącu: 40

W poprzednim miesiącu: 776

Wszystkich: 42346