Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+)

Utworzono dnia 14.06.2018

Informacja dotycząca składania wniosków

 o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+)

            W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz.U. z 2018r., poz.1061).

Program ten jest skierowany także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust.2ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzinom zastępczym – raz w roku na dziecko
  • osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej lub osoby uczącej się.

Wniosek składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Sekretariat – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                        ul. Wojska Polskiego 69

                       18-500 Kolno

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) będzie można składać

od  1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.- w formie papierowej.

Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż 30 września.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Formularz wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start składanego w postaci papierowej będzie dostępny od 31 lipca 2018r. pod adresem www.pcprkolno.pl oraz w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 116

W poprzednim tygodniu: 206

W tym miesiącu: 423

W poprzednim miesiącu: 990

Wszystkich: 22982