Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWISKACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA MAŁOLETNICH

Utworzono dnia 29.03.2018

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz    o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 ze zm.), a także art. 149 § 3, art. 162 § 1 oraz art. 175 i 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy        (Dz.U. z 2017r., poz. 682).

 

Zakres podstawowych zadań:

Piecza nad osobą dziecka, piecza nad jego majątkiem, przedstawicielstwo ustawowe.

Za sprawowanie opieki może zostać opiekunowi przyznane, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia od niej.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

• biegła znajomość języka polskiego,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,

• pełna zdolność do czynności prawnych,

• korzystanie z pełni praw publicznych,

• stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

niekaralność  za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,

• niepozbawienie władzy rodzicielskiej,

• nieposzlakowana opinia,

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 

Wymagane dokumenty:

  1. CV
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna
  3. Kserokopia dokumentu tożsamości kandydata.
  4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Oświadczenie kandydata o biegłej znajomości języka polskiego.
  6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora.
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach  ( ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (86) 278 52 05

 

 

Izabela Łoszewska

                                                                                                                  Kierownik

                                   OPS w Stawiskach

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 116

W poprzednim tygodniu: 206

W tym miesiącu: 423

W poprzednim miesiącu: 990

Wszystkich: 22982