Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Stop Przemocy - konkurs

Utworzono dnia 21.10.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, jako realizator zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego w ramach Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w powiecie kolneńskim na lata 2021-2025, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/216/21 z dnia 31 marca 2021r. Rady Powiatu Kolneńskiego (punkt II), serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz z Gminnych Centrów Kultury znajdujących się na terenie powiatu kolneńskiego do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Stop Przemocy”. 

 

REGULAMIN KONKURSU ”Stop Przemocy”

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie 

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz te które uczęszczają na zajęcia do Gminnych Centrów Kultury z terenu powiatu kolneńskiego, wg następujących grup:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
 • II grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI,
 • III grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. VII – VIII.

 

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat przemocy,
 • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu kolneńskiego na temat metod przeciwdziałania zjawisk występowania przemocy w rodzinie,
 • upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

Temat konkursu: „Stop Przemocy”

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69D, 18-500 Kolno, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 23 listopada 2021 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub Gminnego Centrum Kultury).

 • Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu.
 • Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie i nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.
 • Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane do promocji PCPR w Kolnie oraz jego działalności.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem praw autorskich wraz z przeniesieniem własności pracy na Organizatora.

 

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace powinny być wykonane na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe, itp.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.

Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania, grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
 • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica,
 • prosimy o naklejenie zgody opiekuna na przetwarzanie danych osobowych na odwrocie każdej pracy.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

a)       zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),

b)      walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.),

c)       ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),

d)      estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.).

 

7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub  telefoniczną do dnia 7 grudnia 2021 r.

Termin i sposób przekazania dyplomów i nagród rzeczowych zostanie ustalony indywidualnie
z laureatami konkursu.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR pod adresem: 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 86-2781334, mailowy pcpr@powiatkolno.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Wojska Polskiego 69 D, 18-500 Kolno

 

ZAŁĄCZNIKI:

Konkurs PCPR_zgłoszenie_klauzula_zgoda

Utworzono dnia 09.11.2021, 08:36

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 93

W poprzednim tygodniu: 211

W tym miesiącu: 507

W poprzednim miesiącu: 768

Wszystkich: 37615