Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Rozpoczął się nabór wniosków do programu "Dostępna przestrzeń publiczna"

Utworzono dnia 16.05.2023
Zapraszamy od 1 maja 2023 roku
 
1. jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
2. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
3. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;
 
do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.
 
Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku o godzinie 23:59.
Program realizowany jest w czterech modułach:
 
1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.
 
Wniosek w module A obejmuje w szczególności:
 
1. potwierdzenie statusu jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej, jako adresata Programu;
 
2. udokumentowanie posiadania środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na co najmniej 20% wkładu własnego albo opis koncepcji ich pozyskiwania;
 
3. opisanie jakie bariery, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności zostaną usunięte w wyniku realizacji projektu. Wnioskodawca opisze, jak likwidacja wskazanych barier przyczyni się do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością;
 
4. wskazanie, ile osób z niepełnosprawnością rocznie korzysta z usług adresata, a ile osób skorzysta rocznie w wyniku realizacji projektu.
 
 
 
W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania, a maksymalna wysokość kwoty dofinansowania nie może być wyższa niż:
 
* w przypadku wniosków dotyczących Modułu A: 550.000,00 zł;
* w przypadku wniosków dotyczących Modułu B: 550.000,00 zł;
* w przypadku wniosków dotyczących Modułu C: 550.000,00 zł;
* w przypadku wniosków dotyczących Modułu D: 100.000,00 zł.
 
 
 
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl<https://dpp.pfron.org.pl/>.
 
Pytania w sprawie programu można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl<mailto:dpp@pfron.org.pl> lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.
 
 
 
Agnieszka Derewońko
Samodzielny Specjalista
ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej
 
Oddział Podlaski
tel. 857338710
 
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 183

W poprzednim tygodniu: 186

W tym miesiącu: 369

W poprzednim miesiącu: 907

Wszystkich: 61085