Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ NA TERENIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO W 2024 r

Utworzono dnia 22.01.2024

Lp.

Instytucja

Adres instytucji

Oferta pomocy

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69D 18-500 Kolno

tel. 86 278 13 34

pcpr@powiatkolno.pl www.pcprkolno.pl

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób

stosujących przemoc domową. Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową..

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Wincentego Witosa 4 18-500 Kolno

tel./fax 86 278 28 49 mops@kolno.home.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wsparcie poprzez spotkania w grupach diagnostyczno-pomocowych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

3.

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach

ul. Polowa 26

18-520 Stawiski

tel. 86 273 81 70

cus@stawiski.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wsparcie poprzez spotkania w grupach diagnostyczno-pomocowych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

4.

Ośrodek Pomocy

Społecznej w Grabowie

ul. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

tel. 86 279 00 21 wew. 47

Fax 86 279 00 21

opsgrabowo@interia.pl ops@grabowo.pl

Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wsparcie poprzez spotkania w grupach diagnostyczno-pomocowych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5

18-500 Kolno

tel. 86 278 26 31,

86 278 20 72,

86 278 20 63,

Działania wobec osób stosujących przemoc domową w ramach pracy socjalnej oraz

oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny