Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Drukuj
wtorek, 25 lipca 2017 18:02

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością sprawdź:

W ramach programu w formie dofinansowania ze środków PFRON proponujemy:

 

1. DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

(adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu ruchu)

2. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRAWA JAZDY KAT. B

(adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu ruchu)

3. DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ SZKOLENIA W TYM ZAKRESIE.

Więcej…
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie Drukuj
czwartek, 29 czerwca 2017 21:41

 

ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

www.pcprkolno.pl

tel. 86 278 13 34

86 278 12 99

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie organizuje bezpłatne:

  • spotkania grupy wsparcia „Razem łatwiej” odbywają się w każdy czwartek od godziny 15.00

Celem spotkań jest:

- uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami,

- poznanie swoich mocnych stron,

- znalezienie sposobu na poprawę swojej sytuacji życiowej,

- nabycie wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie.

Więcej…
 
SZKOLENIE DLA KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ Drukuj
niedziela, 25 czerwca 2017 11:36

W dniu 19.06.2017r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie odbyło się szkolenie dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu kolneńskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z procedurami i realizacją Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017 oraz  Zasady kierowania i przyjmowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej…
 
W okresie od 1 marca 2017 do marca 2018 przeprowadza cykl konferencji i warsztatów tematycznych oraz konsultacji społecznych Drukuj
niedziela, 25 czerwca 2017 11:27

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska w okresie od 1 marca 2017 do marca 2018 przeprowadza cykl konferencji i warsztatów tematycznych oraz konsultacji społecznych dotyczących programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Spotkania są organizowane w ramach projektu Konsultacje +.

Więcej…
 
NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH – WRZESIEŃ 2017R. Drukuj
środa, 21 czerwca 2017 13:57

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI

RODZINY ZASTĘPCZEJ

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH – WRZESIEŃ 2017R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej informuje o naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Apelujemy do wszystkich ludzi, którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz.697):

Więcej…
 
30 maja – Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Drukuj
piątek, 02 czerwca 2017 09:39

 

Już po raz jedenasty 30 maja obchodzony był w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tego dnia przypominamy szczególnie o ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych i odrzuconych – o Rodzicach Zastępczych.

Ustanowione przez Sejm święto ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych i pozbawionych opieki dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy. Ma być również podziękowaniem za ich pracę, wytrwałość i dzielenie się swoją miłością.

Prawie 75 tysięcy dzieci w Polsce jest pod opieką zastępczą. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób.

Więcej…
 
spotkanie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy i osób zagrożonych tym zjawiskiem Drukuj
środa, 24 maja 2017 09:04

Informuję, iż w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie w dniu 7 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy i osób zagrożonych tym zjawiskiem. Możliwe są również spotkania indywidualne z terapeutą, umawiane osobiście.

Program terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie nastawiony jest na udzielanie profesjonalnej pomocy terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, czyli uczenie i trenowanie działań nakierowanych na zatrzymanie doznawania przemocy m.in. poprzez:

Więcej…
 
Zostań rodzicem zastępczym! Drukuj
poniedziałek, 22 maja 2017 11:14

Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie.

Czy im się to uda …

… zależy także od Ciebie.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

Ÿ gotową podzielić się swoją miłością,

Ÿ będącą w stanie otoczyć troską i opieką,

Ÿ umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach,

Więcej…
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ogłasza nabór na stanowisko-księgowy (1/2 etatu). Drukuj
środa, 17 maja 2017 14:52

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 17 maja 2017 r.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ogłasza nabór na  stanowisko-księgowy (1/2 etatu).

1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

18-500 Kolno, ul. Wojska  Polskiego 69

 

2. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na

stanowisku, stosownie do opisu stanowiska,

2) minimum 2-letni staż pracy,

Więcej…
 
Wybór oferty w sprawie naboru kandydata do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Drukuj
wtorek, 25 kwietnia 2017 11:10

Kolno, 25.04.2017 r.

 

Nazwa i adres jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

 

Wybór oferty w sprawie naboru kandydata do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Więcej…
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w grupie wsparcia „Razem łatwiej”. Drukuj
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 11:20

Biorąc udział w grupie możesz:

- uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z własnymi trudnościami,

- odnaleźć swoje mocne strony,

- zrozumieć siebie oraz własne potrzeby,

- znaleźć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej,

- poszerzyć wiedzę z zakresu przemocy w rodzinie.

Więcej…
 
Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku. Drukuj
czwartek, 20 kwietnia 2017 22:21

Kolno, dnia 18.04.2017 r.

 

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku.

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

 

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową, oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę murów oporowych, dojazdów, parkingów i nowego wjazdu na działkę a także przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego i energetycznego, na terenie obejmującym działki nr 1727/14 i 1727/15, oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolno.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z 6 kwietnia 2017 r. wpłynęło sześć ofert:

Więcej…
 
Wybór oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych i uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych Drukuj
wtorek, 11 kwietnia 2017 13:01

Kolno, 11 kwietnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Wybór oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych i uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych

Wybrana oferta: „BRB” USŁUGI-HANDEL Krzysztof Zalewski 18-500 Kolno, ul. Senatorska 19

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu.

Dyrektor PCPR w Kolnie

Krzysztof Sobiewski

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku Drukuj
czwartek, 06 kwietnia 2017 13:45

Kolno, dnia 6 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową, oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę murów oporowych, dojazdów, parkingów i nowego wjazdu na działkę a także przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego i energetycznego, na terenie obejmującym działki nr 1727/14 i 1727/15, oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolno.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami;

2) uszczegółowiony projekt budowlany – wykonawczy, dla ww. branż;

3) szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż;

4) kosztorysy inwestorskie – oddzielne dla poszczególnych branż – opracowane zgodnie z

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Drukuj
środa, 05 kwietnia 2017 21:42

Ogłoszenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć

programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2 osoby – umowa zlecenie)

I.            Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel/fax 0862781334, www.pcprkolno.pl

II.            Nazwa naboru i rodzaj zatrudnienia

Osoby prowadzące zajęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (umowa zlecenie)

III.            Do naboru może przystąpić osoba, która:

a)      ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 1 z 6

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski