Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Informacja odnośnie ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV.

Utworzono dnia 23.02.2024

Informacja odnośnie ogłoszonego naboru wniosków

 o dofinansowanie projektów ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                        w ramach Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości  Działanie 4.3 Inwestycje społeczne

Numer naboru: FEPD.04.03-IZ.00-001/24

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

 

Powiat Kolneński planuje złożyć wniosek w ramach projektu grantowego, skierowanego do osób starszych, z  niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych z terenu Gminy Kolno, Gminy Grabowo, Gminy Mały Płock i Gminy Turośl.  

W ramach konkursu można otrzymać grant (dofinansowanie) z przeznaczeniem na remont mieszkań/budynków w indywidualnych miejscach zamieszkania, w celu dostosowania ich do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Grant może być udzielony do kwoty 50 000 zł dla 1 beneficjenta, nie jest wymagany wkład własny od beneficjentów.

 Dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą  i Beneficjentem projektu grantowego). Grantobiorca otrzyma zwrot środków po przedstawieniu opłaconej faktury za przedsięwzięcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 D najpóźniej do dnia 5 marca 2024 r.

Osobą do kontaktu w sprawach projektu jest Pan Krzysztof Sobiewski – Dyrektor PCPR w Kolnie, tel. 86 278 13 34 lub 502 768 011.

 

                      STAROSTA KOLNEŃSKI

                                                                                                               Tadeusz Klama

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 232

W poprzednim tygodniu: 156

W tym miesiącu: 427

W poprzednim miesiącu: 909

Wszystkich: 62857