Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

W strukturze PCPR funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, gdzie osoba doznająca przemocy w rodzinie bezpłatnie może uzyskać pomoc w postaci:
a) w zakresie interwencyjnym

- schronienia dla niej i dzieci pozostających pod ich opieką,
- pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia,
- rozpoznania sytuacji i oceny ryzyka w zakresie zagrożenia ze strony sprawcy przemocy,
b) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym
- diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,
- opracowania indywidualnego planu pomocy,
- poradnictwa: socjalnego, pedagogicznego, prawnego, psychologicznego,
- grup wsparcia i grup terapeutycznych,
- terapii indywidualnej,
- oceny sytuacji dzieci i udzielenia im specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
- konsultacji wychowawczych,
c) w zakresie potrzeb bytowych
- całodobowego pobytu
- dostępu do pomieszczeń do spania, pobytu dziennego, ogólnodostępnej kuchni, łazienki, miejsca do prania,
- dostępu do środków czystości i higieny osobistej.

Zakres udzielanej pomocy:
- poradnictwo socjalne;
- poradnictwo pedagogiczne;
- poradnictwo prawne;
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo terapeuty ds. przeciwdziałania przemocy w rodznie;

- interwencja kryzysowa i całodobowe schronienie dla osób doznających przemocy domowej;
- program terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- zajęcia edukacyjne z zakresu przemocy w rodzinie dotyczące podstaw prawnych i reakcji psychologicznych.

Dyżury specjalistów:
- pedagog – według harmonogramu pracy,

- terapeuta – według harmonogramu pracy,
- pracownik socjalny – według harmonogramu pracy,

- psycholog – środa (godz. 14.00 – 20.00) i według harmonogramu pracy
- prawnik – piątek (godz. 9.30 – 12.30)

Kontakt tel. (86) 278 12 99,

email: pcpr@powiatkolno.pl 

strona internetowa: www: pcprkolno.pl

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny