Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Akrywny Samorząd 2013 Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2013 08:49

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w kolnie informuje, że nabór wniosków do tegorocznej  edycji programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” rozpocznie się w dniu 6 maja 2013 r..

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYH AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ

I ZAWODOWĄ

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci (stopień niepełnosprawności) - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalne dofinansowanie – 5 000,00 zł

Udział własny – 15 % ceny brutto

 

Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Adresaci (stopień niepełnosprawności) - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej;  dysfunkcja narządu ruchu

 

Maksymalne dofinansowanie - 2 100,00 zł, w tym: kurs i egzamin 1500,00 zł, pozostałe koszty 600,00 zł

Udział własny – 25 % ceny brutto

 

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wniosek O podopieczny

Strona 5 obszar A zad nr 1

Strona 5, 6  obszar A zad nr 2

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 

Zadanie nr 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

Adresaci:

(stopień niepełnosprawności) - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności , wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalne dofinansowanie: -30 000,00 zł- dla osoby niewidomej, z czego na urządzenia brajlowskie 20 000 zł; 10 000 zł dla pozostałych osób; 5 000,00 zł – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów.

Udział własny – 10 % ceny brutto

Zadanie nr 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci :

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności , wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

Maksymalne dofinansowanie: 4 000,00 zł – dla osoby głuchoniewidomej, 2 000.00 zł - dla pozostałych adresatów programu

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wniosek O podopieczny

Strona 5, 6  obszar B zad nr 1 i 2

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

Obszar C -  likwidacja barier w poruszaniu się

 

Zadanie nr 1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Adresaci:

znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności , wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym;

Maksymalne dofinansowanie - 7 000,00 zł; 20 000,00 zł, w indywidualnych przypadkach (opinia eksperta)

Udział własny – 10 % ceny brutto

Zadanie nr 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym

Adresaci: Znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Maksymalne dofinansowanie – 2000,00 zł

Zadanie nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Maksymalne dofinansowanie - Dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: 9 000,00 zł w zakresie ręki,    20 000 zł – przedramienia , 26 000,00 zł – ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym, 14 000,00 zł – na poziomie podudzia , 20 000,00 zł na wysokości uda (także przez staw kolanowy),   25 000,00 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym.

Udział własny – 10 % ceny brutto

Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresaci: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Maksymalne dofinansowanie - do 30 % kwot , o których mowa w zadaniu 3.

Udział własny – 10 % ceny brutto

 

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wniosek O podopieczny

Strona 5, 6  obszar C zad nr 1

Strona 5, 6  obszar C zad nr 2

Strona 5, 6  obszar C zad nr 3

Strona 5, 6  obszar C zad nr 4

Zaświadczenie lekarskie obszar C zad 1, 3, 4,

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osoba zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);

 

Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

każdy rodzaj dysfunkcji

 

200,00 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż  2 200,00 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedna osobą zależną

 

Udział własny – 15 % ceny brutto

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia (odnośnik: plik o nazwie1_wniosek ON pelnoletnia)

Strona 5, 6  obszar D (odnośnik: 9a_wkladka obszar D)

Oświadczenie o dochodach (odnośnik: załącznik nr 1 oświadczenie o wysokości dochodów)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych(odnośnik:  załącznik - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi; każdy rodzaj dysfunkcji.

Zakres dofinansowania:

- opłata za naukę (czesne)

- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

 

Maksymalne dofinansowanie:

3 000,00 zł opłata za naukę (czesne)

800,00 zł - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (znaczny) 500,00 zł - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (umiarkowany)

3000,00 zł - dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

kwota może być zwiększona lub zmieniona według odrębnych przepisów.

 

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wniosek O podopieczny

Strona 5, 6  Moduł II

Zaświadczenie uczelnia

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1958 r. A.D.:
Decyzją Sądu Najwyższego zabroniono w USA segregacji rasowej w szkołach.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski