Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Aktywny samorząd 2014 Moduł I Drukuj
piątek, 28 marca 2014 22:56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje o naborze wniosków tegorocznej edycji programu PFRON „Aktywny Samorząd” w Module I. Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2014 roku.

W ramach modułu I można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYH AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ

I ZAWODOWĄ

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalne dofinansowanie – 5 000,00 zł

Udział własny – 15 % ceny brutto

Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci:

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalne dofinansowanie - 2 100,00 zł, w tym: kurs i egzamin 1500,00 zł, pozostałe koszty 600,00 zł

Udział własny – 25 % ceny brutto

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wniosek O podopieczny

Wkładka obszar A zadanie 1

Wkładka obszar A zadanie 2

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie nr 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalne dofinansowanie: 30 000,00 zł- dla osoby niewidomej, z czego na urządzenia brajlowskie 20 000 zł; 10 000 zł dla pozostałych osób; 5 000,00 zł – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów.

Udział własny – 10 % ceny brutto

Zadanie nr 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalne dofinansowanie: 4 000,00 zł – dla osoby głuchoniewidomej,

2 000,00 zł - dla pozostałych adresatów programu

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wniosek O podopieczny

Wkładka obszar B zad nr 1 i 2

Zaświadczenie lekarskie (Dysfunkcja wzroku)

Zaświadczenie lekarskie (Dysfunkcja ruchu)

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

Obszar C -  likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie nr 1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

Maksymalne dofinansowanie - 7 000,00 zł;

w indywidualnych przypadkach ( po opinii eksperta) - 20 000,00 zł,

Udział własny – 10 % ceny brutto

Zadanie nr 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym

Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Maksymalne dofinansowanie – 2000,00 zł

Zadanie nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Maksymalne dofinansowanie - dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: 9 000,00 zł w zakresie ręki,    20 000 zł – przedramienia, 26 000,00 zł – ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym, 14 000,00 zł – na poziomie podudzia, 20 000,00 zł na wysokości uda (także przez staw kolanowy),  25 000,00 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym.

Udział własny – 10 % ceny brutto

Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Maksymalne dofinansowanie - do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3.

Udział własny – 10 % ceny brutto

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wniosek O podopieczny

Wkładka obszar C zadanie 1

Wkładka obszar C zadanie 2

Wkładka obszar C zadanie 3

Wkładka obszar C zadanie 4

Zaświadczenie lekarskie obszar C

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osoba zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

Maksymalne dofinansowanie - 200,00 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż  2 400,00 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedna osobą zależną

 

Udział własny – 15 % ceny brutto

Pliki do pobrania

Wniosek P osoba pełnoletnia

Wkładka obszar D

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski