Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Ważne Linki i Adresy Drukuj
piątek, 10 lutego 2012 10:09

STRONY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE:

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Krajowe Centrum ds. AIDS
Rzecznik Praw Obywatelskich
Strona internetowa Biura Rzecznika Praw Dziecka
Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku - projekty z EFS

 

STRONY DOTYCZĄCE PRZEMOCY:

 

Pogotowie Niebieska Linia
Stowarzyszenie Niebieska Linia
Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom
Fundacja porozumienia bez przemocy
Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi
Szkoła bez przemocy
Przemoc w szkole
Niebieska Linia

STRONY DOTYCZĄCE UZALEŻNIEŃ:

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Kampania Bliżej siebie-dalej od narkotyków
ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
Kim są Anonimowi Narkomani?
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krajowe Centrum ds. AIDS.
Oficjalna strona Wspólnoty AA w Polsce, opracowana i utrzymywana przez Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

 

SERWISY RODZINNE:

 

www.erodzina.com
Inicjatywa Tatonet
Strona internetowa "Rodzić po ludzku"
Serwis Dobry Tato
Specjalistyczny portal medyczny
DRABINA
Pierwszy polski portal poświęcony problemom osób dotkniętych autyzmem oraz innymi zbliżonymi do autyzmu schorzeniami, a także rodzin i innych zaangażowanych w ich problemy ludzi

 

SERWISY DLA OSÓB ZAJMUJĄCYM SIĘ POMAGANIEM:


Wydawca Problemów Społecznych
Czasopisma pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego
Wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych: związek stowarzyszeń i innych osób prawnych, działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

 

SPRAWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Fundacja działająca na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz walcząca o przynależne im prawa
Program DOM BEZ BARIER
Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych
Serwis przeznaczony dla dzieci sprawnych inaczej i ich rodziców
Strona Polskiego Towarzystwa Dysleksji
Choroby rzadkie bez tajemnic - serwis dla rodziców i lekarzy, zajmujących się dziećmi cierpiącymi na rzadkie choroby genetyczne, autyzm oraz wcześniactwo i zaburzenia w zakresie psychologii rozwojowej

 

INNE:

 

Strona internetowa Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Centrum Wolontariatu - strony sieci
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Serwis informacyjny Urzędów Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Strona internetowa Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem

 

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1949 r. A.D.:
ZSRR przeprowadził pierwszą próbę z bombą atomową.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski