Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Aktywny samorząd
Aktywny samorząd 2014 Moduł I Drukuj
piątek, 28 marca 2014 22:56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje o naborze wniosków tegorocznej edycji programu PFRON „Aktywny Samorząd” w Module I. Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2014 roku.

W ramach modułu I można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYH AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ

I ZAWODOWĄ

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
  • dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalne dofinansowanie – 5 000,00 zł

Udział własny – 15 % ceny brutto

Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci:

Więcej…
 
Akrywny Samorząd 2013 Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2013 08:49

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w kolnie informuje, że nabór wniosków do tegorocznej  edycji programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” rozpocznie się w dniu 6 maja 2013 r..

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYH AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ

I ZAWODOWĄ

Więcej…
 
PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2013 Drukuj
czwartek, 21 lutego 2013 21:53

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych ( więcej ... i tu tabelka))

Wnioski będą przyjmowane po podpisaniu stosownej umowy z PFRON (co nastąpi najpóźniej do końca kwietnia 2013 r.)

Zaktualizowane formularze wniosków dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 oraz na stronie www.pcprkolno.pl .

Zainteresowane osoby (szczególnie dotychczasowych beneficjentów programu Student II) prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem 86 278 1334 wew.25 w celu zdiagnozowania potrzeb w zakresie realizacji programu w roku 2013 r..

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar F Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:59

Obszar F

Cel: umożliwienie pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar E Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:57

Obszar E

Cel: likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar D Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:55

Obszar D

Cel: likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się – umożliwienia uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar C Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:54

Obszar C

Cel: likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się – umożliwienia uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o  napędzie elektrycznym

Adresat: a) osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności , a w przypadku  osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar B4 Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:52

Obszar B4

Cel: przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich

Adresat: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub dziecko i posiada: - znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar B3 Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:49

Obszar B3

Cel: przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

Adresat: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub dziecko i  posiada:- znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar B2 Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:47

Obszar B2

Cel: przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

Adresat: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub dziecko i posiada:

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar B1 Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:42

Obszar B1

Cel: przygotowywanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez

umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa

informacyjnego.

Pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Adresat: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub dziecko,     jeżeli posiada: a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do

16 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności

b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

Więcej…
 
Aktywny samorząd - Obszar A Drukuj
wtorek, 07 sierpnia 2012 08:38

Obszar A

Cel : Likwidacja lub ograniczenie barier transportowych.

Pomoc  w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu.

Adresat : osoba w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:

a)  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie        do 16 roku życia)

b) dysfunkcję narządu ruchu

 

Więcej…
 


Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski