Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Aktywny Samorząd w Module I - 2017 Drukuj
czwartek, 27 kwietnia 2017 00:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje:

Nabór wniosków do tegorocznej  edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w Module I rozpocznie się 24 kwietnia 2017 r. i zakończy 30 sierpnia 2017 r.

 

W ramach modułu I można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYH AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalne dofinansowanie – 5 000,00 zł

Udział własny – 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar A1

Wniosek_P_modulI_A1_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

 

Wniosek O (podopieczny, dziecko), Moduł I, obszar A1

Wniosek_O_modulI_A1_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

 

 

Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalne dofinansowanie - 2 100,00 zł, w tym: kurs i egzamin 1500,00 zł, pozostałe koszty 600,00 zł

Udział własny – 25% ceny brutto zakupu/usługi

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar A2

Wniosek_P__modulI_A2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

 

Wniosek O (podopieczny, dziecko), Moduł I, obszar A2

Wniosek_O_modulI_A2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie nr 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalne dofinansowanie: dla osoby niewidomej - 20 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000 zł; dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8 000 zł; dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5 000,00 zł.

Udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar B1, B2

Wniosek_P__modulI_B1,2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2016.doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_RUCHU).doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_WZROKU)_2016.doc

 

Wniosek O (podopieczny, dziecko), Moduł I, obszar B1, B2

Wniosek_O_modulI_B_1,2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_RUCHU).doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_WZROKU)_2016.doc


Zadanie nr 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalne dofinansowanie: 4 000,00 zł – dla osoby głuchoniewidomej, 2 000,00 zł - dla pozostałych adresatów programu

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar B1, B2

Wniosek_P__modulI_B1,2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2016.doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_RUCHU).doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_WZROKU)_2016.doc

 

Wniosek O (podopieczny, dziecko), Moduł I, obszar B1, B2

Wniosek_O_modulI_B_1,2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_RUCHU).doc

zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_WZROKU)_2016.doc

 

Obszar C -  likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie nr 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym

Adresaci: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Maksymalne dofinansowanie – 2000,00 zł

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar C2

Wniosek_P_modulI_C2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_C_(dysfunkcja_ruchu)_2016.doc

 

Wniosek O (podopieczny, dziecko), Moduł I, obszar C2

Wniosek_O_modulI_C_2_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_C_(dysfunkcja_ruchu)_2016.doc

 

Zadanie nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Maksymalne dofinansowanie - dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: 9 000,00 zł w zakresie ręki,    20 000 zł – przedramienia, 26 000,00 zł – ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym, 14 000,00 zł – na poziomie podudzia, 20 000,00 zł na wysokości uda (także przez staw kolanowy),   25 000,00 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym.

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar C3

Wniosek_P_modulI_C_3_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_C_(dysfunkcja_ruchu)_2016.doc

 

Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresaci: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Maksymalne dofinansowanie - do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3.

Udział własny – 10% ceny brutto

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar C4

Wniosek_P_modulI_C_4_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_C_(dysfunkcja_ruchu)_2016.doc

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osoba zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);

Adresaci: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Maksymalne dofinansowanie - 200,00 zł miesięcznie nie więcej niż  2 400,00 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny – 15% ceny brutto

 

Pliki do pobrania:

Wniosek P (pełnoletni), Moduł I, obszar D

Wniosek_P_modulI_D_2017.doc

zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2017.doc

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1949 r. A.D.:
ZSRR przeprowadził pierwszą próbę z bombą atomową.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski