Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
KONFERECJA PN. „W RODZINIE SIŁA” Drukuj
czwartek, 27 października 2016 21:41

Dnia 21 października 2016r. w ramach odbyła się konferencja pn. „W Rodzinie Siła”. Konferencja została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie we współpracy z : Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kolnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kolnie, Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Warsztatami Terapii Zajęciowej  w Kolnie, Komendą Powiatową Policji w Kolnie oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Kolnie.

Celem konferencji było promowanie wartości związanych z rodziną oraz zwiększenie efektywności współpracy służb i organizacji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

Program konferencji obejmował wykłady edukacyjne, ,,dobre praktyki” oraz występy artystyczne.

Na wstępie Pani Magdalena Szymańska przedstawiła zakres tematyczny konferencji a następnie oddała głos Panu Krzysztofowi Sobiewskiemu - Dyrektorowi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz Panu Stanisławowi Wiszowatemu – Staroście Kolneńskiemu, którzy przywitali uczestników konferencji.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, zastępca wojewódzkiego komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku – Pan Piotr Modzelewski, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej – Pani Bożena Elwira Jabłońska, kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Łomży – Pani Renata Tyrolska, radni szczebla powiatu i gmin, dyrektorzy, kierownicy i naczelnicy jednostek szczebla powiatowego i gminnego, pracownicy pomocy społecznej, oświaty, policji, przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszym punktem konferencji był występ artystyczny Wychowawcy Hufca Pracy Pani Agnieszka Dudy wraz z wychowanką Adrianą Trzcińską.

Część wykładową rozpoczęła Pani Anna Grabowska – psycholog z Ośrodka Adopcyjnego w Łomży, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która zaprezentowała prelekcje na temat „ Współczesna rodzina a rozwój dziecka”. Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu każdego dziecka i jest uznawana za element jego rozwoju. Powinna być źródłem wzajemnej miłości, szacunku i solidarności. Jednak w chwili obecnej polskiej rodzinie przypadło funkcjonować w bardzo trudnym czasie. Zachwiana została hierarchia wartości, tak żmudnie budowana przez stulecia, pogorszył się poziom materialny wielu rodzin, rozluźnieniu uległy normy etyczne i moralne, a także więzi emocjonalne między jej członkami.

Relacje, w jakich pozostają wobec siebie członkowie rodziny, wpływają w znacznym stopniu na ich życie. W zależności od tego, czy więź rodzinna jest spójna, czy nie, dana rodzina może właściwie się rozwijać lub przeżywać kryzys. Dlatego też niezwykle ważne jest  tworzenie i umacnianie więzi rodzinnej. ,,Budowanie pozytywnych więzi w rodzinie” przedstawiła Pani Renata Tyrolska – kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Łomży, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Kolejnym punktem programu był występ artystyczny Zespołu Kabaretowego działającego przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie pn. Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, który umilił czas przybyłym gościom.

Rodzina jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Dom, w którym jest miłość i poczucie bezpieczeństwa jest marzeniem wielu dzieci. Niestety nie każde z nich ma szanse na prawdziwy dom. Przemoc, bezrobocie, uzależnienia, choroby, rozpad małżeństw to tylko niektóre z przyczyn, które odbierają dzieciom szansę wychowywania się w domu rodzinnym. Ale taką szansą może okazać się rodzina zastępcza i o jej roli opowiedziała Pani Alicja Olender – główny specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w prelekcji ,,Rodzina zastępcza szansą na prawdziwy dom  – promocja rodzicielstwa zastępczego”.

Kontynuacją części wykładowej była prezentacja pn. ,,Przemoc w rodzinie – gdy dom przestaje być bezpieczną przystanią”. Temat został omówiony przez Panią Joannę Makarewicz z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Dobra praktyki to nie tylko świetne sprawdzone godne naśladowania inicjatywy, to również działania przełamujące dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii społecznych. To pomysły nastawione na rozwiązanie problemu i wykazujące duży stopień skuteczności.

Dla efektywności pracy ważne jest upowszechnianie dobrych praktyk. Są one dowodem na skuteczność naszych działań.  Dobre praktyki tj. projekt systemowy ,,Droga do zmian”, ,,Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Dotkniętych Przestępczością” oraz ,,Asystentura jako jedna z form wsparcia rodziny” zaprezentowała Pani Krystyna Kajko – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

Kolejne dobre praktyki zostały zaprezentowane przez Panią Ewelinę Stachelek – pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. „Karta Dużej Rodziny” to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Osoby starsze mają prawo do szczęścia, rozwoju osobistego, do spełniania swoich marzeń oraz do uczestnictwa w życiu społecznym. Możliwość takiego rozwoju daje im chociażby Uniwersytet Trzeciego Wieku. ,,Uniwersytet trzeciego wieku jako forma uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym przedstawiła Pani Bogumiła Ranik – instruktor w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu.

Następnie prezentację placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprezentował Pan Rafał Zalewski – kierownik WTZ w Kolnie. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką powołaną do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, działania WTZ zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwe samodzielnego życia. Uczestnicy warsztatów mają okazję rozwijać i doskonalić swoje umiejętności intelektualne i manualne, które mają pomóc im w życiu codziennym jak też w integracji ze społeczeństwem. Warsztat jest miejscem w którym spotykają się osoby niepełnosprawne z równymi dysfunkcjami zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. Prezentację uświetnił występ artystyczny wychowanki Karoliny Pieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowany pod kierownictwem instruktora.

Pani Agnieszka Duda i Pan Paweł Gajewski przedstawili prezentację Ochotniczego Hufca Pracy. Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Ostatnim punktem programu był występ Zespołu Kabaretowego działającego przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie pn. Kolneńskie Dziewczyny z Plusem.

Na zakończenie podziękowano gościom za przybycie i udział w konferencji.

 

Zdjęcia z konferencji można zobaczyć TUTAJ

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1958 r. A.D.:
Decyzją Sądu Najwyższego zabroniono w USA segregacji rasowej w szkołach.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski