Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
SZKOLENIE DLA KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ Drukuj
wtorek, 28 marca 2017 10:28

Dnia 21 marca 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie, odbyło się szkolenie pt. „Promowanie nawyków żywieniowych wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. Osobami prowadzącymi były pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie: Pani Maria Kmieć i Pani Alicja Rainko.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych. Drukuj
poniedziałek, 27 marca 2017 11:03

Kolno, 27 marca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –likwidacja barier architektonicznych” na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

tel. – fax (086) 278- 13-34

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 07 kwietnia 2017r. do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu oferty.

Więcej…
 
AKTYWNY SAMORZĄD 2017 Drukuj
czwartek, 02 marca 2017 23:33

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz ogólne warunki uzyskania pomocy w module II

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69; formularze wniosków dostępne są na stronie www.pcprkolno.pl, natomiast szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można na stronie www.pfron.org.pl, www.pcprkolno.pl,  w siedzibie Centrum i pod numerem 862781334.

Termin

Opis

06.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

30.03.2017

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017)

31.05.2017

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.

01.09.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

(2-gi cykl2017)

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu (2-gi cykl2017)

Więcej…
 
Kampania "Bezpieczny i Aktywny Senior" Drukuj
poniedziałek, 20 lutego 2017 19:44

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Filary kampanii:

  • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów - konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów
  • Aktywność – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i zachowania samodzielności.

Informacje dodatkowe:

 
ZAWÓD – RODZIC ZASTĘPCZY PILNIE POSZUKIWANY Drukuj
środa, 08 lutego 2017 20:55

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

Ÿ gotową podzielić się swoją miłością,

Ÿ będącą w stanie otoczyć troską i opieką,

Ÿ umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach,

Ÿpotrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową,

Ÿ dającą poczucie bezpieczeństwa, bliskości i ciepła

a ponadto

Ÿ chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem,

Ÿ masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Więcej…
 
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców - początek 1.03.2017r. Drukuj
sobota, 04 lutego 2017 23:07

Jeśli chcecie Państwo:

- podnieść swoje kompetencje wychowawcze,

- poprawić komunikację z dzieckiem i w rodzinie,

- poznać aktualne zagrożenia dla dzieci i nauczyć się radzenia z nimi,

- odpowiednio wspierać rozwój dziecka.

 

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców!

 

Zajęcia prowadzone przez psychologa obejmują cykl 7 spotkań w dwóch blokach: wychowawczym i profilaktycznym.

 

Tematyka poszczególnych spotkań:

Więcej…
 
Warsztaty dla młodzieży w PCPR: Drukuj
sobota, 04 lutego 2017 23:06

W dniu 1.02.2017r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia odbyło się spotkanie młodzieży z powiatu kolneńskiego z psychologiem SOW . Warsztaty dotykały tematyki przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Dodatkowo omówiono kwestie związane z cyberprzemocą oraz stalkingiem. Zasadniczym celem spotkania była nauka identyfikowania zachowań o charakterze przemocy oraz konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Przekazano również informacje o miejscach i osobach, do których młodzi ludzie mogą zwrócić się po pomoc. Zwieńczenie spotkania stanowiło rozdanie materiałów informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy.

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Drukuj
poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:03

Program przeznaczony jest zarówno dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, jak i osób, które w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w nim.

Uczestnicy mają możliwość zdobyć umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, korygować postawy i zachowania związane z przemocą. Tematyka zajęć obejmuje między innymi edukację na temat kulturowych i obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy domowej, promocję wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość obrony słabszych.

Do udziału w zajęciach programu zgłosić się można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno tel. 86 278 13 34, 86 278 12 99.

 
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III Drukuj
środa, 28 grudnia 2016 09:34

 

 

W związku z decyzją powiatu kolneńskiego o przystąpieniu do „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że z pomocy w ramach programu ze środków PFRON skorzystać mogą beneficjenci w ramach nw. obszarów wsparcia:

1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3. obszar D (likwidacja barier transportowych):

Więcej…
 
Wybór oferty na na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Drukuj
poniedziałek, 28 listopada 2016 14:45

Kolno, 28 listopada 2016r.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, iż w ramach zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie  wybrana została oferta cenowa:

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział Białystok

15-062 Białystok, ul. Warszawska 34

Więcej…
 
Wybór kandydata - Psycholog Drukuj
piątek, 25 listopada 2016 14:09

Nazwa i adres jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Stanowisko – Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wybrany kandydat: Mateusz Rainka zamieszkały w Łomży

 

Uzasadnienie:

Więcej…
 
Stanowisko – Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie Drukuj
środa, 23 listopada 2016 22:51

Nazwa i adres jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Stanowisko – Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Mateusz Rainka zamieszkały w Łomży
  2. Magdalena Gromadzka zamieszkała w Kolnie

Uzasadnienie:

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie Drukuj
czwartek, 10 listopada 2016 09:34

Kolno, dnia 9 listopada 2016r.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul.Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

NIP: 2910054666

REGON: 450672828

Nr telefonu: 86 278 13 34

II. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Ubezpieczenie mienia (budynku ).

1. Wymagany zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie mienia firmy

- od ognia i innych żywiołów,

- ubezpieczenie szyb i i nnych przedmiotów od stłuczenia,

- klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

- klauzula dewastacji.

 

2. Wymagany okres ubezpieczenia:

Więcej…
 
ZAWÓD – RODZIC ZASTĘPCZY PILNIE POSZUKIWANY Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 21:25

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

Ÿ gotową podzielić się swoją miłością,

Ÿ będącą w stanie otoczyć troską i opieką,

Ÿ umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach,

Ÿpotrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową,

Ÿ dającą poczucie bezpieczeństwa, bliskości i ciepła

a ponadto

Ÿ chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem,

Ÿ masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Więcej…
 
KONFERECJA PN. „W RODZINIE SIŁA” Drukuj
czwartek, 27 października 2016 21:41

Dnia 21 października 2016r. w ramach odbyła się konferencja pn. „W Rodzinie Siła”. Konferencja została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie we współpracy z : Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kolnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kolnie, Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Warsztatami Terapii Zajęciowej  w Kolnie, Komendą Powiatową Policji w Kolnie oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Kolnie.

Celem konferencji było promowanie wartości związanych z rodziną oraz zwiększenie efektywności współpracy służb i organizacji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

Program konferencji obejmował wykłady edukacyjne, ,,dobre praktyki” oraz występy artystyczne.

Na wstępie Pani Magdalena Szymańska przedstawiła zakres tematyczny konferencji a następnie oddała głos Panu Krzysztofowi Sobiewskiemu - Dyrektorowi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz Panu Stanisławowi Wiszowatemu – Staroście Kolneńskiemu, którzy przywitali uczestników konferencji.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, zastępca wojewódzkiego komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku – Pan Piotr Modzelewski, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej – Pani Bożena Elwira Jabłońska, kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Łomży – Pani Renata Tyrolska, radni szczebla powiatu i gmin, dyrektorzy, kierownicy i naczelnicy jednostek szczebla powiatowego i gminnego, pracownicy pomocy społecznej, oświaty, policji, przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszym punktem konferencji był występ artystyczny Wychowawcy Hufca Pracy Pani Agnieszka Dudy wraz z wychowanką Adrianą Trzcińską.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 2 z 6

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski